De Bruijn Mechanisatie verhuist van de Klein Zundertseweg 32 in Klein Zundert naar de Goorbaan 1a in Zundert. Dat maakt De Bruijn Mechanisatie vandaag bekend. De melding op grond van het Activiteitenbesluit voor de bedrijfsverplaatsing is inmiddels geaccepteerd. Op de oude locatie is op termijn nieuwbouw van woningen voorzien.

Geschikte locatie
De bedrijfsverplaatsing volgt nadat gemeente Zundert en de eigenaar van het bedrijf, de heer Leenaerts, samen hebben gekeken naar een goede alternatieve locatie. De Goorbaan 1a is geschikt voor de huidige activiteiten van het mechanisatiebedrijf. De verwachting is dat de bedrijfsverplaatsing in het derde kwartaal 2020 gaat plaatsvinden.

Nieuwbouw
Het college van B&W en de eigenaar van de Klein Zundertseweg 32 hebben de intentie uitgesproken om op termijn op de oude locatie nieuwbouw te realiseren. “Een welkome aanvulling op het woningaanbod in de gemeente”, aldus wethouder Kok. Daarvoor dient het bestemmingsplan te worden herzien. In de komende periode wordt hier gezamenlijk aan gewerkt.

Bron: Gemeente Zundert