‘Economische waarde staat langs de kant van de weg’

Wonen in een groen werkgebied, waar de seizoenen met je mee kleuren. Dat bijzondere decor is mede te danken aan de aanwezigheid van een toonaangevende boomteeltsector in de regio Zundert. Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en de komst van het Business Centre Treeport maken deze sector toekomstbestendig.

‘Kont omhoog en kop naar beneden’, dat was lang geleden het adagium van menig boomkweker. Je stopt iets in de grond, dat gaat groeien omdat de natuur haar werk doet. Op zekere dag komt de handelaar langs om jouw oogst, na goedkeuring, mee te nemen. En dan begin je weer van voren af aan. “Als je moeite had met leren, was er altijd wel een plekje voor jou in de boomkwekerij”, vertelt Jolanda van Hasselt, voorzitter ledenraad Treeport. Zelf heeft ze biologie gestudeerd en jaren voor de klas gestaan op de Lagere Tuinbouwschool in Tilburg en Etten-Leur. “Na jaren voor de klas wilde ik iets doen met mijn handen en zo belandde ik als boomkwekersdochter alsnog op de kwekerij. Nu heb ik sinds een aantal jaren een eigen kwekerij, eerst met mijn broer en vervolgens alleen, met nu een intensieve samenwerking met een paar heel goede collega’s. Sommige periodes maak je echt lange dagen, maar ik geniet nog steeds van het vak en ben dan ook trots dat ik de kans krijg om onze leefomgeving groener te maken!”

Kennis uitwisselen
Werken in de boomkwekerij is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een vak waarvoor je moet worden opgeleid. Dat kan van beroepsonderwijs tot universitair niveau. Het betekent genieten van het werk in de buitenlucht en contact met collega’s om kennis uit te wisselen. Dat laatste is een van de redenen geweest om tien jaar geleden Treeport op te richten. En dan niet alleen om de boomkwekers te verenigen, maar ook toeleveranciers als transport, machinebouw, accountancy, teeltadvies en uitzendbureaus te betrekken bij deze ontwikkelingen. “Iedereen kan in theorie boomkweker worden, want het is geen beschermd beroep”, legt David Bömer, in het dagelijks leven Treeportmanager met daarnaast nog een eigen kwekerij voor het enten van bijzondere stek, uit. “Vroeger stopte je eikels in de grond en je zag wel wat er van kwam. De handelaar schreef de bestelling op de achterkant van een sigarenkistje. Maar dat kan niet langer het imago zijn, dat is buitengewoon slecht voor de sector.”

Ziektes
Sinds de komst van Treeport weten de leden elkaar steeds beter te vinden. “Ons doel is om zo veel mogelijk kwekers te betrekken bij Treeport, daarmee kunnen we het niveau binnen onze sector verder opschalen. Zo kunnen we een visie ontwikkelen en komen we verder dan steeds slechts een jaar vooruit kijken. Uiteindelijk willen we deze beroepsgroep faciliteren om een zo gezond mogelijke boomteelt te kunnen ontwikkelen. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het schoonhouden van ons gebied. Daarmee bedoel ik dat ziektes geen kans krijgen bij de boomteeltproducten, dat zou desastreus zijn voor onze exportpositie. De voorbeelden in de veeteelt moeten mensen toch wakker schudden. Het is zelfs zo dat we ook de niet-leden betrekken bij dergelijke projecten, zodat ze door deze kennismaking zien wat Treeport voor hen betekent. Het gaat om collectiviteit.”

Om zo veel mogelijk leden te betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang kunnen zijn, zijn er in de afgelopen jaren diverse werkgroepen opgestart. Als de opdracht of het onderzoek is afgerond wordt de werkgroep weer opgeheven. “We bepalen als Treeport wel een richting, we ontwikkelen een visie, maar de leden bepalen zelf welke werkgroepen worden opgericht en hoe ze daarbinnen te werk gaan. Binnen zo’n werkgroep ben je als eerste op de hoogte van de kennis en deel je informatie. Je moet elkaar niet zien als concurrent, maar gewoon als collega. Uiteindelijk kweek je voor de handel en niet voor jezelf, van delen word je rijker. Zeker als mens”, zegt Bömer. “Binnen deze branche is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de complexiteit van de grond op de plaats van bestemming. Ons product wordt namelijk op een andere plaats weer in de grond gezet. Je moet wel weten of die omstandigheden positief zijn voor jouw product.”

Creativiteit
Sinds enkele jaren is sprake van meerdere allianties, waarvan ook twee met grote Zundertse speerpunten, te weten Vincent van Gogh en het Corso Zundert. Ook dit initiatief komt mede voort vanuit een werkgroep binnen Treeport. “Het zijn initiatieven van de Zundertse gemeenschap die duiden op veel kennis, energie en creativiteit. Dat mag best wel wat nadrukkelijker worden gepresenteerd in de regio”, zeggen Van Hasselt en Bömer. “De contacten verlopen buitengewoon plezierig en we zullen elkaar in de toekomst alleen maar meer versterken.” De stem van Treeport klinkt veel verder dan alleen de Zundertse gemeentegrenzen. “We moeten onze voortrekkersrol pakken. We zijn een serieuze gesprekspartner voor gemeenten/overheidsorganen, onderwijs, toeleveranciers en andere overlegorganen binnen de agrarische sector.”

De Pijnboom
De diversiteit binnen de boomteeltsector is sinds het planten van de pijnboom (Pinus sylvestris) aan het einde van de 19de eeuw alleen maar gegroeid. De eerste officiële boomkwekerij in Zundert heette ‘De Pijnboom’, het familiebedrijf van de huidige eigenaar Boomkwekerij Richard de Bie. Het voormalige woonhuis, dat dezelfde naam op de gevel heeft staan, staat aan de Markt en heeft onder andere een aantal jaar dienstgedaan als burgemeesterswoning. “We hebben er als Treeport druk voor geijverd dat de Pinus sylvestris terugkeert in het straatbeeld van Zundert. Als straks de Molenstraat opnieuw is ingericht zal deze boom weer zichtbaar worden in de groene aankleding”, zegt Bömer. “Het is misschien niet de meest exclusieve en exotische boom die hier wordt geteeld tegenwoordig, maar het vormt wel de basis van wat onze sector nu betekent. Onze kwekers wonen in een prachtig gebied. De economische waarde daarvan staat gewoon langs de kant van de weg en kleurt mee met de seizoenen.”

Over een jaar of 5 hoopt Jolanda van Hasselt dat de boomkwekerijsector zich tot een volwassen sector heeft doorontwikkeld. “De gemeenschap moet zien dat we met z’n allen onze schouders eronder zetten.” En wat zijn de verwachtingen van David Bömer? “Ik hoop dat we straks tegen onze kinderen kunnen zeggen: ‘Denk eens aan een carrière in de boomteelt’. En dat we straks met zoveel mogelijk leden klaar zijn voor de toekomst.”

Treeport

Molenstraat 204 A
076 – 5995000
info@treeport.eu

ADVERTORIAL
Tekst: Annelies Wijnen
Foto’s: Ron Magielse en Jan Stads

Dit verhaal verscheen in 200% ZUNDERT Editie 2 – December 2018